Psişik Yetenek NEDİR

PSİŞİK YETENEKLERİNİZİ TEST EDİN VE GELİŞTİRİN

Psişik Testlere katılıp, testi yanıtlayan ve yeteneklerini geliştirmek isteyen www.sihirligecemavisi.com Ziyaretçilerinin’ ilgilerine teşekkür ediyor ve bu konu hakkında bazı bilimsel açıklamalar yapmak istiyorum.

Halk arasında ‘6.His’ olarak da anılan ve pek çoğumuzda doğuştan/ doğuşumuzla birlikte potansiyel olarak zaten var olan, Uzak doğulular tarafından da "Kİ enerjisi-Çİ enerjisi" gibi de adlandırılan bu doğal yönümüz hakkında günümüz popüler bilimide asırlardan beri var olan ritüel bilim de araştırmalar ve incelemeler yapıyor ve yapmaya da devam ediyorlar, Bu alanda Dünya çapında çalışmaları bugün bile sürmektedir ve de sürdürülüyor.

Psişik Yetenek ve Bilim
Bilim Parapsikoloji adı altında, psişik ya da paranormal oluşumlara getirilecek açıklamaları en azından 1800’lerden beri araştırmaktadır.

Bilim adamları için sorun, psişik yeteneğin doğasıyla kontrollü koşullarda ölçülmesinin zor oluşudur. Bir duyguyu veya rüyayı, bir örnek olarak nasıl sayabilirsiniz?

Gelecekte olacak bir olayı bilme yeteneği nasıl açıklanabilir?
Bu önceden biliş neden veya nereden kaynaklanıp yayılmaktadır?

Bu durum, enerjinin doğası hakkında veya bizim dünyada var oluşumuz hakkında ne söylemektedir?

Bilim için özellikle ilginç alan, neden Psi ’yi, ( bilimsel deneylerde bazen bilinmeyen bir ölçümü tanımlamak için sembol olarak kullanılan Yunan alfabesinin 23. harfi ) insanların bazılarının deneyimledikleri ve bazılarının deneyimleyemedikleridir.

Bir dizi deney, insanların Psi ’ye yaklaşımlarının önemli bir faktör olduğunu önermektedir. New York’taki Şehir Kolejinden Getrude R. Schnmeidler, Psi ’ye inanan süjelerin Psi testlerinde iyi sonuç alırken şüpheci eğilimlilerin şans seviyesinin altına düştüklerini bulmuştur.

Parapsikoloji psişik yeteneği şöyle tanımlamaktadır.

Duyular Dışı Algılama ( DDA ) DDA, parapsikolojinin babası Profesör J.B. Rhine tarafından, duyusal fonksiyonlar gibi görünen " Psi " nin herhangi bir tezahürünü göstermek için tanıtılan genel bir terimdir.

Diğer tanımlar ise şunları içerir; Kahinlik, Kehanet, Cam küre okuma, Tele veya Para-gnosis, ikinci görüş, Paranormal biliş, veya Paranormal bilgi aktarımı. ( Önemli NOT: Bu Bölümde Dünya dışı varlıklarla İletişim şekillerine değinilmemiştir. Bu bölüm sadece Uluslararası Medyumlar birliğine bağlı Profesyonel medyumlar için yayınlanan kişiye özel makalelerde anlatılan şekillerde ve bu işin Uzmanları olan medyumların gözetiminde yapılma/yapma yetkileri ve mecburiyetleri vardır. Bu işlemler ulu orta yapılamaz ve yayınlanamaz, bu işlemlerin nasıl yapıldığını gerkli hallerde özel izinle ve devlet gözetiminde konunun ve işin uzmanı olan yetkililerin "Profesyonel Medyumların" kontrolünde gerçekleştirmek zorunluluğunu da içermektedir.)

DDA türleri - Bunlar aşağıdaki türden fenomenleri kapsamaktadırlar;

Telepati (uzaktan hissediş/algılama) Geçerli duyu kanalları kullanılır durumda değilken bir kişi tarafından fark edilen bilginin başka bir kişi tarafından alınması/algılanaraç çözülmesi tıpkı şifreli Tv Kanallarında olduğu gibi, Dekoder ve En koder Çeviri algılaması olarak da adlandırıla bilinir veya öyle bilmektedir.

Duru görü ( açık görüş ) Geçerli duyu kanalları kullanılır durumda değilken kişinin çevre hakkında bilgi alır gibi görüntüler görmesi, Vizyon Açılmasıyada Tv de Film şeritlerinin ( Freym ) karelerin göz önünde Uçuşması da bir nevi duru görü tekniği/teknikleri içersinde yer almaktadır ve Kısa tanımlamalarda bu durum örnek olarak da gösterile bilir.

Prekognisyon ( önceden biliş ) Gelecekte olacak bir olay hakkında sonuç çıkarılamayacak bir bilgiyi herhangi bir şekilde almak.

Psikokinezi ( PK ) Psikokinezi veya zihin hareketi, Profesör Rhine tarafından bir kişinin sadece isteyerek çevresini etkileyebildiği Psi fenomenini açıklamak üzere ortaya atılmış bir terimdir. DDA duyusal fonksiyonlar olarak kabul edilirken, PK motor fonksiyonların Psi karşılığıdır.

PK genel olarak iki kategoriye ayrılır

Mikro PK: Ortada bir olayın olduğunu belirlemek için araçlara veya istatistik analizlere gerek duyulan olaylardır.
( mikro elektronik aygıtlar üzerindeki etki gibi )

Makro PK: Basit, çıplak gözle gözlemin ortada fiziksel bir etki olduğunu önerdiği olaylar .

0 yorum: