PSİKOLOJİK FAL VE TELEKİNEZİ

Biliçaltınızla oynamadan bize danışın. Telekinetik güç ve enerjiyi kullanma yöntemleri

BİLİMSEL DÖNEM

"19 .Yüzyıl, bilimde bir patlamanın başlangıcı olan, Psi fenomenlerinin bilimsel olarak incelendiği, araştırıldığı, ispat edildiği yeni metotlu araştırmaların yapıldığı bir yüzyıldı.

İtiraf etmeliyiz ki, 21.YY’ da teknolojik araç-gereç ve araştırma-buluş açısından pek çok yeniliği keşfediyoruz ama insanın beş duyusunun dışına taşan Psi yetenekleri ve bu yeteneklerin bilimsel metotlarla insan sağlığı ve iyiliği için kullanım alanına sokulması konusunda ilk başlangıçtaki bilimsel kararlığı, cesareti ve dengeyi kaybettik.

Şarlatanların ya da rant peşinde koşanların rahatlıkla cirit attığı bir olgu haline geldi, Psi olgusu…
Yeniden başa mı dönmek gerek diye düşünüyordu o dönemin bazı değerli bilim adamları? İlk günlerin vakarını, ciddiyetini, asaletini geri getirmek için bu neredeyse imkansız dı ancak!…

Bu dönemde Psi Araştırmalarıyla ilgilenen Fizyolog Prof. Charles Richet, Psikiyatri profesörü ve kriminalist Cesar Lombroso, Fizik ve Kimya bilgini Nobel Ödüllü Sir William Crookes, Doğa Bilimcisi Russel Wallace, Fizikçi Sir Oliver Lodge, Cambridge Üniversitesi Profesörü Frederic Myers gibi ünlü bilim adamları vardı.

Hepsi önceleri, sadece bilimsel araştırma yapmak ve yapılan tüm sahtekarlıkları ortaya çıkarmak için Psi fenomenleri ve süjeleriyle ilgilendilerse de araştırmalarının sonlarına doğru kendilerini bu konularda kitap yazar ya da konferanslar verir, halka açık konuşmalar yapar buldular ve beyanlarını, bulgularını açıklamaktan korkmadılar."

Araştırmaların bu döneminde ortaya çıkan, Psi araştırma tarihinin en önemli kişilerinden biri olan ünlü İngiliz bilim adamı Sir William Crookes (1832-1919) da, diğer bilim adamı arkadaşları gibi yıllarca Psi ile ilgili konularda yapılabilecek hileleri araştırdı. İlk başlarda amacı telekinezi ve materyalizasyon çalışmalarının hilelerini bularak medyumların sahtekarlığını ortaya çıkarabilmekti.

Yüzyılının en büyük fizik ve kimyacılarından biri olan Sir William Crookes, 1861 yılında Thallium’u keşfetti. Ayrıca Crookes ve radyometre tüplerinin de mucididir.

Ünlü bilim adamı 1869 yılında İngiltere’nin ilk profesyonel ‘Medium’ u olan Bn. Mary Marshall ile çalışmalarına başladı. Daha sonra J.J Morse’un aracılığıyla edindiği deneyimler merakını uyandırdı ve Mayıs 1871’de araştırmalarını derinleştirmeye karar verdi.

Bu dönemde de yine ünlü ‘Medium’ Florence Cook’la çalıştı ve Katie King adlı bir fantomun materyalize olduğu araştırmaların gerçekleşmesine şahit oldu. Bir bilim adamı olarak bu çalışmalar sırasında hile olmaması için gereken bütün önlemlerin alınmasını sağladıktan sonra kendisi de inandı.
Daniel Douglas Home adlı yine çok yetenekli bir Süje ile ciddi deneylerde bulundu. Ve deneylerden sonra kitap yazmaya karar verdi. ‘Spiritizmin Fenomenleri üzerine araştırmalar’ adlı eseri bu araştırmalarına ithaf edilmişti.
Hem bilim dünyasına hem Psi araştırmalarına çok büyük hizmetler veren bu ünlü bilim adamı 1897 yılında Sir ünvanı ile asalet payesine layık görüldü.
Crookes, 1898 yılında İngiliz Bilim Geliştirme Kurumu’nun (British Association For The Advancement Of Science) Başkanı olarak seçildiğinde şöyle diyordu:

“Hakikatine inanmış olduğum Psi fenomenler hakkında şahadet etmemek ahlaki bir alçaklık olur. Ben bu olayların mümkün olabileceğini söylemiyorum. Bu olaylar vardır diyorum… geriye alacak hiçbir sözüm yok.

Halihazırda yayınlanmış olan beyanlarımdan vazgeçmiyorum. Aslında tam olarak söyleyecek olursam onlara İlaveten çok daha fazlasını ortaya koyup sizler ve Dünya bilimine Atfederek söyleyebilirim.” demiş ve Dünya'daki ilk PSİ araştırmalarının da Somut ve gerçekci kanıtlarını gözler önüne sermiştir.

Bugün her ne kadar günümüz Psişik ve Medyumları ( Bazıları için ) söylüyorum! Onlar her ne kadar kendilerini ifade edemeseler de ellerindeki yetenek ve değerleri tam olarak algılayamasalarda bilimin ışığında yapılan deneme ve araştırmaların kökü, Yüz yıllara dayanan bilgi ve bulgularla da sabit kılınmıştır.