RÜYA TABİRLERİ

ABA
Rüyada abadan yapılmış bir elbise giymek, yoksul bir duruma düşülebilecek kederli ve üzüntülü bir dönem yaşanabileceğini belirtir. Renkli aba giyilmesi, hayırlı bir haber alınabileceğini, yırtık bir aba ise, yakın bir gelecekte maddi kazanç belirtir.
ABAJUR
Rüyada her ne şekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir şey görmek, yakın gelecekte bir işten maddi bir kazanç sağlanacağını belirtir.
ABANOZ
Rüyada abonoz ağacı veya abonozdan yapılmış eşyalar görülmesi, çok inatçı ve huysuz biri ile evlilik veya iş ortaklığı yapılacağını belirtir.
ABDESHANE
Rüyada bir abdesthane görülmesi, önemli bir işin veya sorunun yakında çözüleceğini belirtir.3
ABDEST
Rüyada abdest alınırken görülmesi, o kişinin o dönem yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılarının ortadan kalkacağını belirtir. Abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşıyacağını belirtir.
ABLA
Rüyada kendi ablasını görmek, yakında iyi bir haber alacağını veya bekarsa evlenebileceğini belirtir.
ACUZE
Rüyada ihtiyar ve çirkin bir kadın görmek, evlilik hayatında sıkıntıyı belirtir.
AÇLIK
Rüyada açlık çekmek, maddi konularda kazanç sağlıyacağını belirtir. Bir çocuğu, dilenciyi veya bir hayvanı doyurmak hayırlı bir iş yaparak, manevi kazanç sağlıyacağını belirtir.
ADA
Rüyada ada görmek, bekarlar için güzel bir aşk yaşıyacağını, evliler için evlilik içi maddi veya manevi sıkıntıyı belirtir. Orta yaşlılar için, iş değişikliğini de belirtebilir. Ada da gezinti, o sırada çok istediği bir işin gerçekleşmiyeceğini, ada da fırtına, üzüntü ve acı yaşanacağını belirtir. Ada da yanardağ görmek, yakınlarınlarınızdan bir kötülük göreceğinizi, adanın batması ise, bir kız çocuğu doğacağını belirtir.
ADAM
Rüyada tanımadığı bir adam ile konuşma, yeni ve iyi bir arkadaşlığı, kavga etmek, ev içinde bir sıkıntıyı, öldürmek, eski bir düşmanlığın canlanması veya bir dedikodu yüzünden sıkıntıya düşmeyi belirtir. Adama yiyecek vermek, hafif bir sağlık bozukluğuna, bir şey almak, ciddi bir hastalığa, iyilik etmek, yakın çevrede bir sıkıntıya işaret eder. Adama para vermek, cansıkıcı bir dedikoduyu, para almak, emeğinin karşılığı çok büyük bir para kazanılacağını belirtir.
ADEM PEYGAMBER
Rüyada Adem peygamber niyetine kutsal bir kişi görmek, hayatında o dönemde olmasını istediği birçok şeyin gerçekleşeceğini belirtir
ADLİYE BİNASI:
İşlerin bozulacağı ve sıkıntı çekileceğini belirtir. Adliyede hakim görmek iyiye yorumlanır.
AĞAÇ
Rüyada meyva ağacı görmek, isteklerin gerçekleşeceğini ve maddi kazancı belirtir. Yapraksız ve kuru bir ağaç görmek, isteklerin gerçekleşmiyeceğini belirtir. Çok yapraklı ağaç ise sağlık ve mutluluk belirtir.Ağaçlar tanınmıyorsa bağırmak,endişe ve şiddettir.Ağaç altında gölgelenmek,rızıktır.
AĞARMAK
Saçların ağarmasını görmek, maddi kayıbı belirtir. Bir kadının saçlarının ağardığını görmesi, aldatıldılğını belirtir
AĞLAMAK
Yüksek sesle elbiseyi yırtarak ağlamak,uyanıkkende ağlamamaktır.Sade ağlamak ise,Allah'tan korkmaya,rahmet inmesine delalet eder.
AĞRI Rüyada ağrı çekmek, sağlıklı, huzur ve güven içinde yaşanacağını belirtir. Ağrının dinmesi, umulmadık ve önemli bir yardımın alınacağına işarettir. Ağrı çeken bir insan veya hayvana yardım etmek girişilen işlerde başarıya ulaşılacağını belirtir.
AHCI Bolluk, refah ve mutluluğa işaret eder. Ayrıca beklenmedik bir yolculuğu da belirtebilir.
AHİRET Rüyada ahirete gitmek, uzun ve yararlı bir yolculuğu belirtir. Ahirette bulunmak, tüm çabalarının karşılığını alacağını büyük bir iyilik ve mutluluğa kavuşulacağını belirtir. Ahiretten kovulmak, mal, mülk bazen de can kaybına işarettir.
AHTAPOT Rüyada ahtapot görmek, girişilecek birden fazla işte büyük başarılar elde etmeyi belirtir
AİLE Zenginliktir.
AKARSU Rüyada herhangi bir su akıntısı görmek, maddi kazanca işarettir.AKİK Sağlık ve uzun bir yaşantının işaretidir.
AKREP Rüyada akrep görmek, kötü ve ahlaksız biri ile karşılaşılacağı veya onunla bir işe girişileceğine işarettir. Akrep sokması, ağır hastalık veya ölüme işarettir. Akrep öldürmek bir kötülükten kurtulacağını belirtir.
AKSAMAK Allah'ın nimetlerini inkar ve gizlemeye,fakir,ihtiyaçlı ve hilekar görünmeye,hayırlı olan şeyleri yok saymaya yorumlanır.Felç ve kör olduğunu görmekte böyledir. AKTÖR Rüyada film veya tiyatro aktörü görmek, kendisinin veya yakınının devlet veya bir kurumdan herhangi bir kazanç elde edeceğine işarettir.
AKTRİST Rüyada aktrist görmek, maddi kayıba uğrayacağını gösterir.
ALABALIK Rüyada alabalık ile ilgili herhangi birşey görmek, beklenmedik bir maddi veya manevi kazancı belirtir.
ALEV Rüyada harlı bir alev görmek, önceleri kötü giden bir işin sonradan düzeleceğini gösterir. Alevle bir yerinin yanması, tıbbi bir operasyona işarettir. Yangın alevi, iyi bir haberin işaretidir.
ALIŞVERİŞ Rüyada alşveriş yapılması, kazançlı bir döneme girildiğini belirtir.
ALTIN Rüyada altın ile ilgili herhangi birşey görmek, maddi, manevi ve sağlık yönünden istenilen şeylerin gerçekleşeceği, çevreden iyilik ve yardım görüleceği bir döneme girildiğini gösterir.